Film jest sztuką

Realizacja filmu jest procesem, który finalnie prowadzi do powstania filmu jako dzieła sztuki audiowizualnej. Aby film mógł powstać, potrzebne są miesiące, spędzone na tworzeniu scenariusza, poszukiwaniu aktorów i głównych osób, zaangażowanych w cały proces, oraz finanse. W czasie zdjęć ważne jest, aby ekipa reżysera bardzo dokładnie współpracowała z ekipą zdjęciową. Reżyser, bezpośrednio odpowiedzialny za prace sekretarza planu, który notuje daty i charakterystyki poszczególnych ujęć, ale także pilnuje numeracji kolejnych ujęć i dubli. Wsparciem reżysera jest jego asystent albo drugi reżyser, którzy wspólnie ustalają, jakie ujęcia będą realizowane danego dnia zdjęciowego. Reżyser ściśle współpracuje z pionem operatorskim, za który odpowiada operator obrazu, mający pod swoim władaniem wszystkich oświetleniowców, operatorów kamery i ekipę od sprzętu. Pion dźwiękowy z operatorem dźwięku odpowiada za pracę dźwiękowców. Do tego dochodzi także pion efektów wizualnych oraz ekipa producencka z kierownikiem produkcji na czele. Wszystkie te piony wspólnie przyczyniają się do powstania filmu, który widzowie będą mogli obejrzeć na ekranie. Stworzenie z tych elementów filmu jest niezwykle pasjonującym zajęciem, chociaż także wymaga niezwykłych nakładów finansowych i czasowych. Sam proces kręcenia filmu to zwykle kilka tygodni, natomiast większość czasu zajmuje sam proces przygotowania do realizacji oraz postprodukcja.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.