Początki kina i filmu

Wielkimi postaciami dla historii kina są Thomas Edison i bracia Lumier. Pierwszy wynalazł kinetoskop. Kilka lat później francuscy bracia zaprezentowali światu kinematograf. Był on bardziej zaawansowany od wynalazku twórcy żarówki. Tym samym cieszył się większą popularnością. Ów urządzenia służyły to emitowania ruchomych obrazów. Na początku XX wieku kolebką kina była Francja. To tam powstawało najwięcej filmów. Z początku aktorzy i twórcy byli anonimowi. Z czasem jednak zyskiwali miano bożyszczy tłumów. Z miejsca stali się nieśmiertelnikami. Początek poprzedniego wieku to nieustanny rozwój sztuki filmowej. Pierwsze, prymitywne filmy stają się coraz bardziej zaawansowane. Dzięki ówczesnym technologiom twórcy filmowi wykorzystują coraz więcej możliwości. Do produkcji filmu zatrudniło się orkiestry co potęgowało klimat filmowy. Pierwsze filmy były nieme. To znaczy, że nie ówczesne kamery nie zapisywały dźwięku i mowy. Dlatego też, gdy aktor coś mówił to scena była przerywana wypowiedziami w postaci napisów. Wkrótce filmy stały się tak popularne, że zaczęto przyznawać pierwsze nagrody filmowe. O ile wcześniej aktorów uważało się za zwykłych ludzi, dzięki mass mediów, stali się oni postaciami o popularności porównywalnej do polityków i innych osób życia publicznego. Kino rozwija się do dzisiaj.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.